Sensacje Nauki 3

Świat, w którym żyjemy... Nad Przepaścią.

Kule i Torusy

Znamy różne cudowne przedmioty, które w dalekiej przeszłości wybrani ludzie otrzymywali od Boga. Posiadały one niezwykłe właściwości, których nie potrafiono w dawnych czasach wyjaśnić. Ludzkość nie znała wtedy prądu elektrycznego, dlatego nawet prosta latarka mogła im się jawić jako coś niezwykłego. Możemy oczywiście snuć rozważania, czy Bóg za czasów Mojżesza też nie znał elektryczności i zjawisk z nią związanych… Ten jednak temat zostawiam teologom i badaczom Biblii. 

Z całą jednak pewnością możemy uznać, że takie przedmioty, jak Laska Mojżesza czy Święty Graal -„kielich” z ostatniej wieczerzy Chrystusa - miały w sobie coś niezwykłego. Tę niezwykłość znamy z opisów biblijnych, a repliki wykonane na ich podstawie są używane do dzisiaj jako przedmioty kultu religijnego. Pierwszym z nich jest kopia Świętego Graala – Monstrancja, którą widujemy w Kościołach Katolickich oraz związany z nią kielich mszalny.

Na pewno jako pospolite naczynie - kielich -  nie byłyby czymś niezwykłym, podobnie jak laska pasterska… Jednak w przypadku Laski Mojżesza było trochę inaczej.  Do podpierania się raczej była nieprzydatna… zwłaszcza, że noszono ją za Mojżeszem ze względu na jej ciężar. Wiemy natomiast, że obydwa przedmioty pochodziły od Boga. Co więc było w nich tak niezwykłego, że wiedza o nich jest do dzisiaj przekazywana i nie uległa zapomnieniu ? 
O Lasce Mojżesza, na której jest wzorowana Laska Papieska nazywana Pastorałem, wiemy dość dużo.
Biblia (Księga Wyjścia) podaje, że pierwszej jej prezentacji i możliwości, jaką posiada, Mojżesz dokonał przed obliczem Faraona.
Spalił laski egipskich kapłanów. Pomijam plagi, które nawiedziły Egipcjan..

Następnie już na pustyni, w poszukiwaniu wody... 
Uderzył laską w skałę robiąc w niej dziurę i dotarł do źródła wody, którą napoił swój lud. Ponownie z niej skorzystał, by obronić się przed wojskami egipskimi… Zatopił w Morzu Czerwonym Rydwany Faraona… Podobnie jak w celtyckiej legendzie o Excaliburze - mieczu Króla Artura - przekazy o Lasce Mojżeszowej brzmią bardzo niewiarygodnie.

Zanim zaczniemy rozpatrywać, czy powinniśmy dać wiarę tym biblijnym przekazom czy nie.... wróćmy na moment do fizyki i niektórych urządzeń związanych z elektrycznością. Mam na myśli Kule i Torusy. Kształt kuli każdy zna… Natomiast torus posiada kształt obwarzanka lub jak kto woli napompowanej dętki samochodowej. Jego obraz prezentuje poniższy rysunek. 
Kulę do gromadzenia ładunków elektrycznych w swoim generatorze wykorzystał Van de Graff. Zdjęcie poniżej prezentuje takie kule.
Zaś Nikola Tesla zastosował w swoim Transformatorze -Torus. Unaocznia to poniższe zdjęcie na którym jest umieszczony schemat jego budowy oraz działający do dzisiaj...  muzealny egzemplarz tego urządzenia. 
Jak można zauważyć, kule i torusy doskonale nadają się do zastosowania w elektryczności. Przy ich udziale można gromadzić ładunki o bardzo wysokim napięciu. Dla przypomnienia… Tesla uzyskiwał do 12 milionów volt, Van den Graff  do  7 milionów.

 Popatrzmy teraz na znane nam repliki legendarnych przedmiotów i spróbujmy odnaleźć pewne elementy wspólne ze znanymi nam elementami urządzeń elektrycznych…czyli kule i torusy.  Na początek Monstrancja, która jawnie symbolizuje
Słońce, blask czy światło oraz Kielichy Mszalne… Związane, jak wiemy z Chrystusem i Apostołami, którzy byli jedynymi naocznymi świadkami niecodziennych właściwości Świętego Graala.  Żółte strzałki wskażą takie elementy...
Podobne elementy odnajdziemy też w replikach pastorałów… Symbolizujących jak wiemy, nadanie przez Boga władzy wybranym ludziom, którą to władzę winni sprawować w jego imieniu i za jego aprobatą. Podobnie jak papieski Pastorał są one wzorowane na Lasce Mojżesza... 
W średniowiecznych mieczach  również znajdziemy podobne elementy.
 Za przykład może służyć '
Szczerbiec' - miecz koronny Polskich Władców. Jak wiemy… w dawnych czasach, władcy również sprawowali władzę jako namiestnicy z Woli Bożej… 
Podobnie jak w przypadku innych insygniów królewskich, do których oprócz korony należało również Berło… możemy w nim odnaleźć kule i torusy. Berło jako broń bojowa było znane i stosowane już w starożytności… W średniowieczu pełniło już raczej tylko rolę jednego z insygniów władzy suwerena. Bojowe Berło było formą metalowej maczugi z kulą wyodrębnioną poniżej wierzchołka.
Również Królewskie Jabłko, które stanowiło źródło mocy – siły… jest przecież kulą.

Zostają nam dwie drogi…
Jedna z nich to uznać, że przedmioty kultu religijnego, o których wspominam i o których tyle słyszeliśmy – są zwykłymi przedmiotami codziennego użytku.  Nie ma więc sensu,  głowy sobie nimi  zawracać gdyż nigdy nie było w nich nic niezwykłego…
 Oraz druga możliwość… Dać wiarę ludziom, którzy widzieli kiedyś różne cuda - niewytłumaczalne wówczas  rzeczy -  
i zastanowić się nad tym, czy technicznie  te cuda, 
są dzisiaj możliwe do wykonania.
 
Należy pamiętać, że czasy się zmieniają, a wraz z nimi technologie, których ludzkość używa. Jeszcze do niedawna nikt nie wiedział, jak działa UFO i że tyle błędnych teorii zaśmieca naszą naukę. 

Niełatwo jest w paru słowach wyjaśnić wiele technicznych zagadnień dotyczących elektryczności. Jest to bardzo obszerna dziedzina wiedzy podzielona na wiele działów... Połączenie tej wiedzy z biblijnymi cudami … nie jest rzeczą łatwą.
Nie jestem też pierwszym człowiekiem, który zamierza w sposób techniczny wyjaśnić niewytłumaczalne biblijne zapisy.  Dlatego … choć dość ogólnikowo będę tę techniczną wiedzę przybliżał … będę się starał, by była ona zrozumiała dla przeciętnego czytelnika.

Na następnej podstronie zajmiemy się samolotami wojskowymi ścigającymi UFO oraz biblijnymi rydwanami egipskimi ścigającymi Izraelitów po wyjściu z Egiptu. Zastanowimy się, dlaczego zniknęły bez śladu ?

Jako ciekawostkę dodam, że wielokrotnie archeolodzy próbowali odnaleźć biblijne rydwany Faraona. Ich szczątki stanowiłyby cenne znalezisko archeologiczne. Niestety Morze Czerwone, które ponoć pochłonęło ścigających… nigdy nie istniało. Wiemy przecież, że droga między Egiptem i Palestyną wiedzie przez tereny pustynne i nigdy żadnego innego morza tam nie było... 

Zapraszam na kolejną podstronę pt. Morze i Ogień,  gdzie ustalimy, czym jest Laska Mojżesza oraz Czy Morze to Morze ? 
Kreator strony - przetestuj